Troffelvloer:

Als er nog geen afschot in de vloer zit, dan kunt u dit niet maken met een gietvloer door aan 1 kant dikker te gieten. Dit komt omdat de gietvloer zelf nivellerend is en door de dikke massa dus weer waterpas zakt Dit lukt wel met de troffelvloer. Duurder dan zand cement, maar u kunt de volgende dag verder. Bij vers zand cement moet u al snel 4 tot 6 weken wachten.
Eerst de vloer reinigen indien dit nodig is (en 2 x naspoelen met schoon water), laten drogen. Mogelijke silicone resten volledig verwijderen. Epoxy impregneer of bij tegels de tegelprimer) aanbrengen. (De tegel primer is snel droog, dan geen uitstel maar direct verder) Bij de epoxy impregneer moet u veelal 1 dag wachten voor u verder kunt en het droog genoeg is. Hars- en harder componenten van de troffelvloer in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging het materiaal overgooien in een meng-vat en vermengen met de droge troffelvloer en verdelen op de vloer d.m.v. vlakspaan. Tip; gebruik hoogte latten. Na uitvlakken er uit trekken en ontstane sleuf afvullen. Na droging dicht zetten met de schraaplaag en de eind afwerking plaatsen. U kunt ook in de natte epoxy impregneer vuur gedroogd zilverzand strooien. Zo is uw ondergrond ruw bij het verdelen van de troffelvloer. U kun dit beslist niet bij een plavuis i.c.m. de tegel primer doen! Dit instrooien werkt hier absoluut niet.

Verwerkingstijd:

•Fase 1 epoxy impregneer binnen 20 minuten verwerken. (i.g.v. de tegel primer; 1 component en kent geen verwerkingstijd; deze juist zodra droog verder behandelen met de volgende laag en geen dagen laten drogen)
•Fase 2 De troffellvoer, direct uit mengvat op vloer schenken en verdelen binnen 20 minuten. Zo nodig in kleinere delen aanmaken.

Droog tijden:

•De 2 component producten drogen eenmaal aangebracht minder snel. Gemiddeld 6 tot 16 uur voor de volgende laag er op kan. (tegel primer, 1 component, zeer snel droog, zodra beloopbaar, direct behandelen met de vervolg laag)
•Droogtijd is altijd afhankelijk van omstandigheden zoals luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.
•Zodra zo droog, dat u er bij wijze van spreken overheen kunt lopen, zonder dat de voeten vies worden, kunt u verder.
•Wacht u langer tussen het aanbrengen van de lagen dan een dag of 2 tot 3, dan eerst schuren en stof vrij maken.
•De maximale mechanische en chemische uitharding wordt na 5 tot 7 dagen wordt bereikt. (binnen situatie)