TOEPASSING: impregneer PUWA wordt toegepast als zeer slijtvaste en niet vergelende impregneer bij beton look voor afwerkingen op vloeren, wanden en trappen.

KENMERKEN: watergedragen, slijtvast, geheel naadloos, hygienisch, chemisch resistent, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, goed verwerkbaar.

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed
RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: goed

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad PU systemen.

SAMENSTELLING: Watergedragen, 1-componentig product op basis van aliphatische polyeurethanen en diverse additiven.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1010 kg/m³.
GEGEVENS: Vastestofgehalte : 43 %.
Slijtvastheid : slijtwiel CS 10, 1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 38 mgr.
Buigsterkte : erichsen tiefung 8 mm.
Temperatuursbestandheid : tussen -20º en +55ºC.; geen thermische schokbelasting.
Pot?life : n.v.t.
Doorharding : beloopbaar na 12 uur bij 15ºC.
licht belastbaar na 48 uur bij 15ºC.
volledig belastbaar na 7 dagen bij 15ºC.
Vlampunt : > 65°C.
Hechting : 4 N/mm²
Geadviseerde laagdikte : 0,1 mm.
Verdunning : toegestaan maximaal 5 % water.
Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst
en vocht beschermen. Optimale opslagtemperatuur 15º-25ºC.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. ondergrond goed reinigen door vegen en stofzuigen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15ºen 20ºC.liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 5ºC: bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Toplaag PUWA grondig opmengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen en verdelen op de vloer d.m.v. een kwast, vachtroller, wisser of spuitapparatuur.

UITERLIJK: Zijdeglans.

VERBRUIK: Ca. 100 – 125 gram per m² afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

REINIGING: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard verpakkingen van 1 kg, 3 kg, en 10 kg.

VEILIGHEIDS?
ASPECTEN: Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende cremés.
Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

AFVAL-
VERWERKING: Indien Toplaag PUWA volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procedé’s en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop? en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.