TECHNISCHE BLADEN EPOXY IMPREGNEER

TOEPASSING: Impregneer wordt toegepast als zeer goed penetrerende hechtlaag op alle steenachtige, houten, kunststof ondergronden en vormt de basis voor nagenoeg alle andere kunststof afwerkingen Impregneer is bovendien geschikt om cementgebonden vloeren stofvrij te maken.

KENMERKEN: slijtvast, chemisch resistent, waterafdunbaar, stofvrij eenvoudig te reinigen

Onbrandbaar, uitstekend verwerkbaar, nagenoeg reukloos.

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: redelijk

Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad EP systemen.

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij, waterafdunbaar, gevuld twee componenten product op basis van emulgeerbare epoxyhars en een polyamide aduct in water als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1110 kg/m³.

GEGEVENS: Standaard kleuren : transparant.

Vaste stofgehalte : 1,100.

Slijtvastheid : slijtwiel CS10 1000 omw/1000 gr. belasting
slijtage 95 mg.

Temperatuursbestandheid : tussen -20°en +60°C, geen thermische
schokbelasting.

Pot-life : 2 uur bij 15°C. Einde pot-life niet zichtbaar.

Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15°C.

volledig belastbaar na 7 dagen bij 15°C.

Vlampunt : boven 65°C.

Hechting : 6 N/mm² op beton D 60 (breuk in beton).

Geadviseerde laagdikte : 0,125 mm.

Verdunning : water; maximaal 30 %.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende
verpakking. Product tegen vorst en vocht
beschermen. Optimale opslag temperatuur ligt
tussen de 15°C -25°C.

Mengverhouding : zie etiket op de verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d.
grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. Gaten en scheuren en achteraf
repareren met Reparatiemortel EP 2170 eventueel benodigd afschot dient in de
ondervloer aanwezig te zijn, tenzij anders vermeld in het advies. Cementgebonden
ondergronden dienen minimaal 8 dagen oud te zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag
niet hoger zijn dan 70 % en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC, tenzij

anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag
minimaal 10°C. zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om
condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische
waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15° en 20°C.liggen. De minimale
uitharding temperatuur bedraagt 5°C; bij deze temperatuur zal de doorharding tijd
aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Beide componenten zeer grondig mechanisch mengen, pas daarna indien nodig verdunnen met water tot verwerkingsviscositeit, d.w.z. eerste laag ca. 10% water. Water zeer grondig vermengen totdat volledig homogene massa is verkregen. Per laag bedraagt de laagdikte ca. 100 – 150 micron. Minimum verwerkingstemperatuur 10°C max. R.V.L. niet hoger dan 70 %. Door middel van een roller, spuit, wisser of kwast verdelen op de vloer of wand.

UITERLIJK: Afhankelijk van de toepassing, Grijs of Transparant

VERBRUIK: Voor een laagdikte van 100 mu 110 gram/m².

Voor een laagdikte van 150 mu 165 gram/m².

Onverdund product.

AFWERKING: Nagenoeg alle epoxy- en polyurethaansystemen

REINIGING: Gereedschap kan worden gereinigd met lauw water of met reinigingsmiddel VD3.

VERPAKKING: Standaard sets van 5 kg.

VEILIGHEIDS Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende ASPECTEN: crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

Comp. A bevat: ALKYLGLYCIDYLETHER EN EEN REACTIEPRODUCT UIT BISPHENOL A EPYCHLOORHYDRINE MOLG < 700

Irriterend voor de ogen en de huid.

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

  • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.
  • Geschikte handschoenen en een bescherming voor de ogen/gezicht dragen.

Comp. B bevat: Is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet chemische afvalstoffen en behoefd derhalve geen veiligheid etikettering.

AFVAL-

VERWERKING: Indien de B component volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Verpakking van component A en eventuele restanten dient te worden afgevoerd als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, een en ander volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkenbladen van dit product.