TOEPASSING: Kleur impregneer wordt toegepast als zeer goed penetrerende kleurlaag op alle steenachtige en houten ondergronden en voorkomt vroegtijdige houtrot en aantasting door water.

KENMERKEN: chemisch resistent, waterafdunbaar, stofvrij eenvoudig te reinigen

Onbrandbaar, uitstekend verwerkbaar, nagenoeg reukloos.

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: goed

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij, waterafdunbaar, gepigmenteerd twee componenten product op basis van emulgeerbare epoxyhars en een polyamide aduct in water als verharder.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1210 kg/m³.

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 42%.

Temperatuursbestandheid : tussen -20°en +60°C, geen thermische
schokbelasting.

Pot‑life : 2 uur bij 15°C. einde pot-life niet zichtbaar.

Doorharding : droog na 8 uur bij 15°C.

volledig uitgehard na 7 dagen bij 15°C.

Vlampunt : boven 65°C.

Verdunning : water; maximaal 30 %.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende
verpakking. Product tegen vorst en vocht
beschermen. Optimale opslag temperatuur ligt
tussen de 15°C ‑25°C.

Mengverhouding : zie etiket op de verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid e.d.
grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. oud te zijn. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70 % en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC, tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak moet minimaal 10°C. zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.

VERWERKING: Beide componenten zeer grondig mechanisch mengen, pas daarna verdunnen met water tot verwerkingsviscositeit, d.w.z. eerste laag ca. 10% water. Water zeer grondig vermengen totdat volledig homogene massa is verkregen. Per laag bedraagt de laagdikte ca. 100 – 150 micron. Minimum verwerkingstemperatuur 10°C max. R.V.L. niet hoger dan 70 %. Door middel van een roller, spuit, wisser of kwast verdelen op de ondergrond.

UITERLIJK: Afhankelijk van de toepassing, transparante kleur

VERBRUIK: Voor een laagdikte van 100 mu 110 gram/m².

Voor een laagdikte van 150 mu 165 gram/m².

Onverdund product.

REINIGING: Gereedschap kan worden gereinigd met lauw water of met reinigingsmiddel VD3.

VERPAKKING: Standaard sets van 1 – 3 – 5 – 10 – 15 25 kg.