​TOEPASSING: De coating PUWA wordt toegepast als zeer slijtvaste en niet vergelende afwerking op steenachtige ondergronden , troffelvloeren, siergrindvloeren, chipsvloeren, kunststofoppervlakken.

KENMERKEN: slijtvast , geheel naadloos, hygienisch, chemisch resistent, stofvrij, eenvoudig reinigbaar, esthetisch, goed verwerkbaar, nagenoeg reukloos.

CHEMISCH RESISTENT (met betrekking tot de meest voorkomende huishoudmiddelen:
•logen: goed
•oplosmiddelen: goed
•zuren: goed
•zouten: goed

Meer resistent dan de 1 component toplaag. Zie voor uitgebreide informatie ons kenmerkenblad PU systemen.

SAMENSTELLING: Oplosmiddelvrij watergedragen 2-componenten product op basis van aliphatische polyeurthanen en een aliphatische – polyisocyanaat als verharder.

TECHNISCHE GEGEVENS:

•Soortelijke massa : 1005 kg/m3.

•Vastestofgehalte : 58 %.

•Slijtvastheid : slijtwiel CS 10; 1000 rpm/1000 gr. belasting slijtage 38 mgr.

•Buigsterkte : erichsen tiefung 6 mm.

•Temperatuursbestandheid : tussen -20º en +75ºC.; geen thermische schokbelasting.

•Pot‑life : 60 min. bij 20ºC.

•Doorharding : beloopbaar na 24 uur bij 15 ºC.

•Licht belastbaar na 48 uur bij 15ºC.

•Volledig belastbaar na 7 dagen bij 15ºC.

•Vlampunt : > 120°C

•Hechting : 6 N/mm² op beton B60 (breuk in beton) / 8 N/mm² op aangeschuurde epoxy gietvloer.

•Geadviseerde laagdikte : 0,08 mm.

•Verdunning : schoon leidingwater.

•Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen vorst en vocht beschermen. Optimale opslagtemperatuur 15º-25ºC.

•Mengverhouding : zie etiket verpakking.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d.grondig verwijderen door schuren en ontvetten reparaties in de ondergrond even voorzetten met coating PUWA . Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 28 dagen oud te zijn, en het vochtpercentage op een diepte van 20mm. mag niet hoger zijn dan 3% gemeten met een CM apparaat. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70% en de temperatuur van de ruimte niet lager dan 15ºC., tenzij anders vermeld in het advies. De temperatuur van het te bewerken oppervlak mag minimaal 10ºC. zijn en moet tenminste 3ºC boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen. Om te voldoen aan de technische en esthetische waarden moet de verwerkingstemperatuur tussen 15ºen 20ºC.liggen. De minimale uithardingstemperatuur bedraagt 5ºC.: bij deze temperatuur zal de doorhardingstijd aanmerkelijk langer zijn.

VERWERKING: Hars- en harder componenten in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging, het materiaal overgooien in een mengvat en nogmaals doormengen en verdelen op de vloer d.m.v. een kwast, vachtroller, wisser of spuitapparatuur.

UITERLIJK: Coating PUWA is zijdeglans.

STANDAARD

KLEUREN: Alleen in transparant

VERBRUIK: Ca. 100 gram m2 bij een laagdikte van 0,053 mm.

REINIGING: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard sets van 1, 3 kg en 5 kg.

VEILIGHEIDS‑ASPECTEN: Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende crémes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.
»